Zespół

badacze/ artyści / projektanci

Udostępnij

AUTORZY PROJEKTU

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska, HAT Research Center, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Michał Krawczak,  HAT Research Center, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZESPÓŁ MŁODYCH BADACZY

Mgr Aleksandra Skowrońska (UAM)

Mgr Anna Paprzycka (UAM)

Mgr Przemysław Degórski (UAM)

Mgr Aleksandra Borys

Mgr Maksymilian Sawicki

Mgr Aleksandra Brylska (UW)

Mgr Franciszek Chwałczyk (UAM)

Mgr Michał Gulik (UJ)

Mgr Anna Adamowicz (UAM)

Mgr Jakub Palm (UP w Krakowie)

Dr Jakub Alejski (UAM)

Mgr Maciej Kwietnicki (UMK)

Dr Miłosz Markiewicz (US)

Dr Mikołaj Smykowski (UAM)

Dr Bogna Konior (University of Amsterdam)